Airco B d.o.o.

Airco B doo jeporodična firma osnovana 2000. Godine u Banjaluci. Djelatnostfirmeje nabavkaiprodajavisokokvalitetneopremezagrijanje, ventilacijuiklimatizacijurenomiranihEvropskihproizvodjača.

Firma raspolaževisokostručnimkadrovimazapružanjetehničkepodrške,  kakoprojektantimatakoiizvođačima,  u odabiruopremezanajoptimalnijueksploatacijuiodržavanje. Orijentisanismopraćenjuiimplementiranjunovihtrendova u sferamagrijanja, klimatizacije I ventilacijenatržištuBosneiHercegovine.

Od brendovačijismooficijelnidistributeriikojezastupamo, izdvajamo:

SYSTEMAIR – Evropskilider upoljuventilacijekoji se izdvajasasveširompaletomproizvodakaoštosu:

Ventilatori –kanalski, protivpožarni, JET ventilator, krovni….. sviuskladjenipremaErPnormama

Klimakomore– modularne, kompaktne – savisokoefikasnimrekuperativnimjedinicam

Rashladnemašine – vodenisistemi, direktnaekspanzija Split I VRF,

Terminalnejedinice

FRICO – Najvećievropskiproizvođačvazdušnihzavjesa

SABIANA – Evropskilider u proizvodnjiterminalnihjedinica – fan coiljedinicakoji se ističuizuzetnoniskombukom,raznovrsnošćuveličinaizapaženimdizajnom,kaoisistemavazdušnogipanelnoggrjanja,izdvajamo:

Fan coil aparati – parapetni, zidni, kanalskisasrednjimivisokimnaporom, kasetni

Kondicionerivazduha: raznevrstekaloriferazidnihiplafonskihzagrijanje I hlađenje

Klimakomore

Vazdušnezajese

Panelnigrijačivazduha

DANFOSS – danskiproizvođačvisokokvalitetneopreme u poljudaljinskoggrijanja :

Pločastilemljeniirastavljiviizmjenjivačitoplote

Viskokokvalitetnaarmaturazasistemedaljiskoggrijanja

Regulacionisistemidaljinskoggrijanja

VENCO – svevrstekompaktnihrekuperativnihjedinica