ALTERA

BITI LIDER U PRUŽANJU INOVATIVNIH INDUSTRIJSKIH RJEŠENJA U REGIONU
Koristeći napredne tehnologije i inovativna inženjerska rješenja, našim klijentima nudimo usluge u oblastima savjetovanja, distribucije, te projektovanja i izvođenja industrijskih sistema po principu ključ u ruke. Skupa sa našim partnerima, svakodnevno radimo na poboljšanju kvaliteta naših usluga, prvenstveno na zadovoljstvo klijenata.

1. HVAC sistemi u industriji sa akcentom na regulaciji vlage

U mnogim tehnološkim procesima u industriji, vlažnost vazduha je bitan parametar, jer značajno utiče na efikasnost, ili čak samu izvodljivost procesa. Pored toga, prostorije sa regulisanom vlagom u vazduhu su mnogo ugodnije za boravak i rad ljudi.
Sa jedne strane, visoka vlaga je nepoželjna jer je pogodno tlo za razvoj bakterija i mikroorganizama, korozije, leda na isparivačima u hladnjačama, dok je sa druge strane neophodna za tehnološke procese poput kaširanja aluminijumske folije, pečenje hljeba ili očuvanja namirnica, cvijeća i slično.
Izazove regulacije vlage uspješno rješavamo već 15 godina.

2. PROCESI U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

3. KRITIČNI TEHNIČKI SISTEMI U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

4. SPECIFIČNE MAŠINSKE INSTALACIJE U INDUSTRIJI

Zajedno sa partner kompanijama, Altera je sposobna da ponudi i riješenja po sistemu “ključ u ruke”. Naš profesionalni cilj je dugoročna, partnerska saradnja sa klijentima.
Osnova svakog novog projekta je orijentacija ka budućnosti i visokim standardima koji obezbjeđuju prostor na tržištu. Garancija kvaliteta su tehnička stručnost, posvećenost cilju i naše reference.