Direktori konferencije

  • Naida Memić, [naida.memic@sfera.ba]
  • Prof. dr Branislav Živković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet